Laser nội tĩnh mạch: Phương pháp mới điều trị giãn tĩnh mạch nông chi dưới
toannguyen
Posted in Tin tức tĩnh mạch

Laser nội tĩnh mạch: Phương pháp mới điều trị giãn tĩnh mạch nông chi dưới

Laser nội tĩnh mạch là phương pháp mới trong điều trị bệnh giãn tĩnh mạch nông chi dưới. Hai đơn vị đầu tiên trong cả nước áp dụng phương pháp này là Bệnh viện Bình Dân và Trung tâm y khoa Medic. Kết quả nghiên cứu cho thấy, đây là phương pháp điều trị đạt […]